Portfolio

Omgevingswet

29 maart 2023
De Eerste Kamer stemde dinsdag 14 maart in met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024.

Balanstaxaties agrarische eigendommen

20 maart 2023
Voor verzekeringsmaatschappijen en vennootschappen worden regelmatig balanstaxaties uitgevoerd.